Ring direkte: 22 23 22 64

Ring direkte: 22 23 22 64

Persondatapolitik

Politik for opbevaring af dine data

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Ivan Hilmersen er den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Ivan Hilmersen
Agerledet 3
CVR-nr.: 30360877
Telefon: +4522232264
Mail: ivan@ihautomatik.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
For at kunne levere den rigtige ydelse i forbindelse med elarbejde.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningen artikel 6.

Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores daglige arbejde.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen.

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder tidsplaner for byggeri, ratefakturering, materialevalg og teknisk dokumentation.

3. Kategorier af personoplysninger.
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Vi indsamler navn, adresse og mailoplysninger.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre modtagere.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra.
Personoplysningerne stammer fra kunden selv og er oplyst af kunden ved fakturering eller tilbudsgivning på arbejdsopgaver.

7. Opbevaring af dine personoplysninger.
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, hvor længe vi har behov for oplysninger, dels i forhold til igangværende sager og garantisager, dels i forhold til lovgivningen, når vi skal fastsætte, hvor længe dine oplysninger bliver gemt.

8. Retten til at trække samtykke tilbage.
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klageret til Datatilsynet.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.